Opieka nad rezerwatem Sokole Góry

W dniu 15.04.2016 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie dotyczące rezerwatu „Sokole Góry” w zakresie wspinaczki skalnej, pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach

Nadleśnictwem Złoty Potok

Polskim Związkiem Alpinizmu

„Sokole Góry” są jednym z kilku rezerwatów udostępnionych do wspinania dzięki staraniom Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, na mocy zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. Treść tego porozumienia można przeczytać na tej stronie Naszych Skał.

Źródło: Nasze Skały

Rezerwat przyrody Sokole Góry – leśny rezerwat przyrody, położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na południe od wsi Olsztyn w gminie Olsztyn (województwo śląskie).

Nazwa nadana przez miejscową ludność pozwala sądzić, że na wzgórzach tych były kiedyś gniazda sokołów. Do niedawna zamieszkiwały go również rzadkie w Polsce puchacze, o czym świadczy, m.in. nazwa skały Puchacz stanowiącej wschodni kraniec Sokolich Gór.