Opis zagrożeń lawinowych

Opis zagrożeń lawinowych.

 

I stopień zagrożenia lawionowegoI stopień (zagrożenie nieznaczne)

 

Stabilność pokrywy śniegowej

Pokrywa śniegowa jest na ogół utrwalona i stabilna (związana)

Prawdopodobieństwo wyzwolenia
(zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest możliwe na bardzo niewielu ekstremalnych stokach, głównie przy dodatkowym dużym obciążeniu**
Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi strefami

Na ogół bezpieczne warunki dla wędrówek

II stopień zagrożenia lawinowegoII stopień (zagrożenie umiarkowane)

 

Stabilność pokrywy śniegowej

Pokrywa śniegowa jest tylko na niektórych* bardziej stromych stokach umiarkowanie stabilna, na ogół jednak wystarczająco utrwalona

Prawdopodobieństwo wyzwolenia
(zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny możliwe przede wszystkim na wskazanych w aktualnym komunikacie stromych stokach, głównie przy dodatkowym dużym obciążeniu**. Nie należy się spodziewać samorzutnego schodzenia dużych lawin
Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi strefami

Korzystne warunki dla wędrówek pod warunkiem uważnego wyboru trasy szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie pod względem wystawy i wysokości.

III stopień zagrożenia lawionowegoIII stopień (zagrożenie znaczne)

 

Stabilność pokrywy śniegowej

Na wielu* stromych stokach pokrywa śniegowa jest utrwalona tylko umiarkowanie lub słabo

Prawdopodobieństwo wyzwolenia
(zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu dodatkowym** przede wszystkim na wskazanych w aktualnym komunikacie stromych stokach. W określonych warunkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich bądź także pojedynczych dużych lawin
Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi strefami

Poruszanie się wymaga doświadczenia oraz posiadania zdolności do lawino znawczej oceny sytuacji. Należy unikać stromych stoków wskazanych w komunikacie pod względem wystawy i wysokości.

 IV stopień zagrożenia lawinowegoIV stopień (zagrożenie duże)

 

Stabilność pokrywy śniegowej

Pokrywa śniegowa jest słabo utrwalona na większości* stromych stoków

Prawdopodobieństwo wyzwolenia
(zejścia) lawiny
Wyzwolenie lawin jest prawdopodobne już przy małym obciążeniu dodatkowym** na większości wskazanych w aktualnym komunikacie stromych stoków. W określonych warunkach możliwe jest samorzutne schodzenie wielu średnich rozmiarów lawin i dużych lawin.
Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi strefami

Poruszanie się wymaga bardzo dużej zdolności do lawino znawczej oceny sytuacji. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków oraz brać pod uwagę lawiny z wyżej położonych stoków.

V stopień zagrożenia lawinowegoV stopień (zagrożenie bardzo duże)

 

Stabilność pokrywy śniegowej

Pokrywa śniegowa jest na rozległym obszarze słabo utrwalona i w znacznym stopniu chwiejna

Prawdopodobieństwo wyzwolenia
(zejścia) lawiny
Należy spodziewać się samorzutnego schodzenia wielu dużych lawin, także na umiarkowanie stromych stokach.
Zalecenia dla ruchu osób poza zabezpieczonymi strefami

Wysoce niekorzystne warunki. Unikać otwartego terenu.

*    Bliższe dane zawiera komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).
**  Obciążenie dodatkowe:
● duże, np. grupa narciarzy poruszająca się bez zachowania między nimi odstępów, skuter, ratrak
● małe, np. samotny narciarz lub osoba na rakietach,

Nastromienie i charakterystyka stoków:

● stoki umiarkowanie strome – poniżej 30 stopni
● stoki strome – stoki o nachyleniu powyżej 30 stopni
● ekstremalne stoki – stoki o wyjątkowo niekorzystnym układzie pod względem nastromienia (zwykle powyżej 40 stopni), profilu, bliskości grzbietu, powierzchni czy pokrycia

Nie ignorujmy komunikatów lawinowych i nie lekceważmy ciężkiej pracy ludzi którzy zajmują się komunikatami lawinowymi, nie robią tego tylko dla tego, że to lubią ale również dla tego żeby wszyscy mieli świadomość o zagrożeniach lawinowych przed wyjściem lub zaplanowaniem wypadu w góry.