Projekt planu ochrony przyrody dla rezerwatu „Pazurek”

Czy nowy projekt „Pazurek” zostanie zakończony pozytywnie? Chodzi tutaj o udostępnienie rejonu Rezerwatu Pazurek który leży na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Olkusz. Oczywiście obowiązuje tam zakaz wspinaczki, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art 15 pkt. 17), na terenie rezerwatów przyrody zabrania się wspinaczki oraz eksploracji jaskiń z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Projekt planu ochrony przyrody dla rezerwatu „Pazurek”

O projekcie „Pazurek” można przeczytać oczywiście na stronie Nasze Skały

Rezerwat Pazurek
Rezerwat Pazurek

GPS: 50°19′59″N 19°37′24″E