Schroniska Góry Bialskie

Schroniska Góry Bialskie

Góry Bialskie: zwarta grupa górska w Sudetach Wschodnich. Włączane są do masywu Śnieżnika, jako jego północno-wschodnia część. Za ich początek, od strony zachodniej, uznaje się Przełęcz Płoszczynę (817 m n.p.m.), przez którą przebiega granica Polska–Czechy. Od północy i wschodu góry te graniczą z Górami Złotymi poprzez Dolinę Górnej Białej Lądeckiej. Południowo-wschodnia granica z Górami Złotymi leży na przełęczy u Trzech Granic, niewielkiego obniżenia pomiędzy Bruskiem a Smrekiem. Patrząc od strony doliny, góry te wznoszą się od południowego wschodu nad Stroniem Śląskim i ciągną aż nad wieś Bielice.

Źródło: Wikipedia

SCHRONISKO Na Iglicznej

Na Iglicznej

Chatka Cyborga

chata_cyborga