Stopnie zagrożenia lawinowego

Stopnie zagrożenia lawinowego – służą do oznaczenia prawdopodobieństwa zejścia lawiny w górach. Skala jest pięciostopniowa i powszechnie stosowana w ratownictwie międzynarodowym – obowiązuje również w Polsce. Stopnie zagrożenia ogłasza się w komunikatach (raportach) lawinowych, publikowanych w lokalnych i ogólnopolskich środkach przekazu (radio, telewizja, prasa). Komunikaty powinny być dostępne w każdym schronisku górskim.

Nie ignorujmy komunikatów lawinowych i nie lekceważmy ciężkiej pracy ludzi którzy zajmują się komunikatami lawinowymi, nie robią tego tylko dla tego, że to lubią ale również dla tego żeby wszyscy mieli świadomość o zagrożeniach lawinowych przed wyjściem lub zaplanowaniem wypadu w góry.

I stopień zagrożenia lawionowego

I stopień

II stopień zagrożenia lawionowego

II stopień

III stopień zagrożenia lawinowego

III stopień

IV stopień zagrożenia lawinowego

IV stopień

V stopień zagrożenia lawinowego

V stopień

Stopień zagrożenia lawinowego dla polskiej części Tatr ogłaszany jest przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe codziennie w godzinach popołudniowych.

Komunikaty mogą się pojawić w ciągu dnia jeżeli warunki pogodowe ulegną nagłej zmianie. Tyczy się to wszystkich gór w Polsce.